TAGUMPAY! Dialogue sa pagitan ng ACT–Philippines at GSIS hinggil sa isyu sa Due and Demandable loans at GFAL

TAGUMPAY! Dialogue sa pagitan ng ACT–Philippines at GSIS hinggil sa isyu sa Due and Demandable loans at GFAL

TAGUMPAY! Dialogue sa pagitan ng ACT–Philippines at GSIS hinggil sa isyu sa Due and Demandable loans at GFAL

(September 28, 2018 @ GSIS Main Office)

Mga naipaglaban:

1. Dahil sa ating pagtutulak at sa dami ng kinakaharap na problema ay napilitang nilang ang due date mula Setyembre 30 patungong Oktubre 30. Bukas din ang GSIS na mapahaba pa ito hanggang Disyembre batay sa pangangailangan.

2. Inirehistro rin natin na hindi dapat ay hindi magtakda ng petsa hanggang hindi nila naiaayos ang kanilang records at sistema.

3. Iginiit ng ACT na maresolba ang problema sa labis na cash out sa restructuring na hindi kayang bayaran ng mga guro. Hiniling ng GSIS na magsumite ang ACT ng position paper kung paano ito gagawin upang maihapag sa magaganap na pagpupulong ng Board of Trustee sa Oktubre 9.

4. Inihapag ang problema ng mga guro na ayaw bigyan ng Manila Teachers ng SOA para mailipat ang kanilang utang sa GFAL. Ipinaliwanag ng GSIS na requirement ng COA ang pagsusumite ng SOA. Hiniling natin na makipag-ugnayan ang GSIS sa Manila Teachers sa usaping ito.

Patuloy tayong kumilos ang ipanawagan ang mga sumusunod:

1. Suspend deadline for the settlement of arrears and application for restructuring of due and demandable loans;

2. Immediately reconcile discrepancies on DepEd and GSIS records on loan payments and balances;

3. Condone compounded interests due to DepEd’s failure to deduct on time or deduct correct amount of payments to GSIS loans from salaries;

4. Devise more lenient cash out requirements for restructuring of due and demandable arrears; and

5. Coordinate with PLIs like Manila Teachers Savings and Loan Association Inc. regarding the buying out scheme.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.