SIM registration is now officially a law, here's all you need to know

SIM registration is now officially a law, here’s all you need to know

SIM registration is now officially a law, here's all you need to know
SIM registration is now officially a law, here's all you need to know

Ang bagong batas ay nag-uutos sa mga kumpanya ng telekomunikasyon na magpanatili ng rehistro ng mga subscriber ng SIM card, at magsumite ng listahan ng mga awtorisadong nagbebenta sa gobyerno. Ang isang wastong dokumento ng pagkakakilanlan ay dapat na ngayong ipakita upang makabili ng isang SIM card, at ang mga umiiral na ay kailangang mairehistro.

Sa ilalim ng Sim Card Registration Act, ang bawat public telecommunication entity o direct seller ay kailangang hilingin sa mga end user ng SIM card na magpakita ng valid identification document para ma-validate ang kanilang pagkakakilanlan.

Kabilang sa mga kinakailangang impormasyon mula sa mga end user ay:

 • Buong pangalan
 • Kumpletong tirahan
 • Araw ng kapanganakan
 • kasarian
 • Cellphone number ng SIM card at serial number

Ang ilan sa mga wastong dokumento na maaari nilang ipakita ay:

 • Lisensya sa pagmamaneho
 • Pambansang ID ng Pilipinas
 • SSS/GSIS Card
 • UMID Card
 • Pasaporte
 • Card ng Senior Citizen
 • Clearance ng NBI
 • Police Clearance
 • Lisensya sa mga baril
 • ID ng botante
 • TIN ID
 • PRC ID
 • IBP ID
 • OWWA ID
 • ID ng Tanggapan ng Pamahalaan
 • PWD Card
 • School ID (para sa mga menor de edad)

Ang batas ay nag-aatas sa mga public telecommunications entity (PTEs) na magpanatili ng SIM Card Register ng kanilang mga subscriber, na naglalaman ng kinakailangang impormasyon. Dapat din silang magsumite ng na-verify na listahan ng kanilang mga awtorisadong dealer at ahente sa buong bansa sa National Telecommunications Commission (NTC), na may mga update kada quarter ng taon.

Upang masakop ang lahat ng gumagamit ng mga SIM card sa batas na ito, ang mga PTE ay inaatasan na tiyakin ang pagpaparehistro ng mga umiiral nang prepaid na mga subscriber ng SIM card sa loob ng itinakdang panahon. Ang naunang bersyon ng batas ay nagtakda ng 180 araw.

Ang pagkabigong sumunod ay nagreresulta sa pagbibigay ng awtoridad para sa mga entity ng telekomunikasyon na awtomatikong i-deactivate ang mga serbisyo sa partikular na subscriber ng SIM card.

Kailangan ding irehistro ng mga dayuhan sa Pilipinas ang kanilang mga SIM card. Kailangan nilang ibigay ang kanilang personal na impormasyon at numero ng pasaporte at ipakita ang alinman sa mga sumusunod na dokumento:

 • Ticket sa pagbabalik o pag-alis (para sa mga turista)
 • Pasaporte
 • Katibayan ng address sa Pilipinas
 • Alien Employment Permit
 • Alien Certificate ng Registration ID
 • School registration ID (para sa mga mag-aaral)
 • Iba pang nauugnay na mga dokumento

Ang mga rehistradong SIM card ng mga turista ay may bisa lamang sa loob ng 30 araw.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.