PEKTO NG TRAIN SA TEACHER I

PEKTO NG TRAIN SA TEACHER I

PEKTO NG TRAIN SA TEACHER I (step 1, single, no dependent)

Kaliwa’t kanan na ang pagtaas ng mga bilihin dahil sa dagdag buwis mula nang maipasa ang TRAIN Law. Pinagmamayabang ng gobyerno ang dagdag ginhawa na maidudulot nito sa ating mga guro.

Ngunit kung titingnan, P92.12 kada araw lamang ang dagdag na magiging take home pay mo. Sapat ba ito upang makaagapay sa pagtaas ng presyo ng mga batayang pangangailan natin?

EPEKTO NG TRAIN SA TEACHER I (step 1, with 3 dependents)

Kaliwa’t kanan na ang pagtaas ng mga bilihin dahil sa dagdag buwis mula nang maipasa ang TRAIN Law. Pinagmamayabang ng gobyerno ang dagdag ginhawa na maidudulot nito sa ating mga guro.

Ngunit kung titingnan, P47.68 kada araw lamang ang dagdag na magiging take home pay ng isang Teacher I na may 3 dependents. Sapat ba ito upang makaagapay sa pagtaas ng presyo ng mga batayang pangangailan natin?

Source: Act Teachers Party-List

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.