Mga Incentives na Maaaring Asahan ng mga Newly-Hired Teachers ngayong November hanggang December 2018

Mga Incentives na Maaaring Asahan ng mga Newly-Hired Teachers ngayong November hanggang December 2018

Mga Incentives na Maaaring Asahan ng mga Newly-Hired Teachers ngayong November hanggang December 2018

Please Share and Tag your newly hired co-teachers!

Mga Incentives na Maaaring Asahan ng mga Newly-Hired Teachers ngayong November hanggang December 2018. Tingnan nyo po kung kayo ay kwalipikado.

1. UNIFORM ALLOWANCE (Php 6,000). Ito ay allowance na tinatanggap ng mga empleyado na nakapagserbisyo na nang anim (6) na buwan mula ng nahirang, permanente, casual, contractual o provisional.

Halimbawa. Kung ang First day of Service is June 4, 2018, maaari nang makatanggap ng clothing allowance for 2018 sa December 4, 2018. At syempre, kasali na rin sila sa Clothing Allowance 2019 na karaniwang ibinibigay tuwing Marso o Abril.

Ref. DBM Budget Circular 2018-1

2. PRODUCTIVITY ENHANCEMENT INCENTIVE (Php 5,000). Ito ay isang karagdagang benepisyo na inapprove ni Pres. Aquino noong 2016 sa pamamagitan ng Executive Order 201.

Ibinibigay ito sa mga empleyado ng gobyerno na permanente, casual, contractual, provisional bago mag December 15 taon-taon. Upang makatanggap ng buong 5,000, dapat ay nakapag serve na ng 4 months in total or aggregate as of November 30. Kapag di nabuo ang 4 months, proportional lamang ng 5k ang matatanggap.

3 months to less than 4 months as of Nov 30 50%

2 months to less than 3 months as of Nov 30 40%

1 month to less than 2 months as of Nov 30 30%

Less than 1 month as of Nov 30 20%

Ref. DBM Budget Circular 2017-4

3. YEAR-END BONUS. (1 Month Basic Pay + Cash Gift na Php 5,000). Ito ay ayon pa rin sa Executive Order 201 of 2016 para sa mga empleyado ng gobyerno na permanente, casual, contractual o provisional. Ito ay karaniwang ibinigigay tuwing November 15.

Para makatanggap ng buong Year-End Bonus, dapat may total or aggregate service na apat (4) na buwan ang empleyado pagsapit ng October 31. Kapag hindi nabuo ang requirement na apat na buwan as of Oct 31, hindi na entitled sa 1 month basic pay na bonus kundi sa Proportional na Cash Gift na Lamang.

4 months as of October 31 5,000 + 1 Month Basic Pay

3 months but less than 4 months 40% or 2,000

2 months but less than 3 months 30% or 1,500

1 month but less than 2 months 20% or 1,000

Less than one month 10% or 500

Ref. DBM Budget Circular 2016-4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.