DSWD Educational Assistance for Elementary, High School & College

DSWD Educational Assistance for Elementary, High School & College

In this article you will know how to claim the DSWD Educational Assistance for Elementary, High School & College.

There is an ongoing call for application of the DSWD Educational Assistance Program. Here are the things you need to know in order to avail the said program.

Muling magbibigay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng tulong pinansiyal sa mga kwalipikadong mag-aaral ngayong taong panuruan 2019-2020.

For Who can receive the DSWD Financial Assistance?

Batay sa anunsiyong nakapaskil sa punong tanggapan ng ahensiya sa IBP Road sa Batasan, Lungsod Quezon kwalipikado sa tulong pinansiyal ang mga working students, mag-aaral ng mga vocational at technological school gayundin ng mga State Colleges and Universities (SUC). Maaari ring tumanggap ng Educational Assistance (EA) ang mga pamilyang biktima ng displacement o relokasyon, repatriated o napauwi mula ibang bansa at deportees na Overseas Filipino (OFs).

Here are the Requirements

Kabilang sa mga requirements na isusumite ang valid ID ng aplikante kasama ang Enrolment o Assessment Form o di kaya Certificate of Enrolment o Registration. Kailangan din ng validated school ID ng estudyante at kung kolehiyo kailangan ng Statement of Account. Panghuli kailangang kumuha ng maglalakad ng EA ng Certificate of Indigency o Residency mula sa kinabibilangang barangay.

Noong June 22 ang deadline ng pagsusumite para sa mga Elementarya, June 29 para sa mga High School at September 14 para sa mga Kolehiyo.

Steps on How to Apply

Ilalagay lahat ng requirements sa isang A4 na brown envelope. Photocopy o xerox ng ID ng estudyante at magulang, Enrolment Assessment Form, Certificate of Enrolment / Registration ang ilalagay sa envelope pero kailangan itong matatakan ng Certified True Copy. Isumite bago ang nakatakdang deadline sa DSWD. Huwag kalimutang dalhin ang mga orihinal na ID at dokumento upang masuri ng kawani ng ahensiya. Matapos isumite, tiyaking mabibigyan ng serial o assigned number.

Ayon sa ilang magulang na nag-inquire, P1,500 ang tatanggapin ng nasa Elementarya, P2,000 sa High School habang P3,500 naman sa kolehiyo.

 

dswd educational assistance
Larawan kuha ni Reymark Nape Albao.

Ang larawang ito ay kuha sa DSWD, Central Office, Batasan, Quezon City. Kung kayo ay malayo sa nasabing lugar subukan nyo pong mag magtungo o tumawag sa malapit na tanggapan ng DSWD. Itanong kung mayroon din silang Education Assistance Program.

SOURCE: Usapang Gobyerno FB Group

How to DOWNLOAD Instructions:

For Phone Users: After clicking on the link then you are redirected to another app or window, Just tap back or tap Overview button[the opposite side of the back button] select the past window. [we recommend using the laptop or pc when downloading]

For Laptop/PC Users: After clicking the download links a single pop up will show it is an Advertisement just close it, then proceed to downloading the files. NOTE: The pop up will show again after a minute or more just simply close it.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.