Clarification on Classroom Observation Tool (COT) as the main Means of Verification (MOV) of RPMS

Clarification on Classroom Observation Tool (COT) as the main Means of Verification (MOV) of RPMS

Clarification on Classroom Observation Tool (COT) as the main Means of Verification (MOV) of RPMS

DepEd-BHROD Releases a facebook post that brings Clarification on Classroom Observation Tool (COT)  as the main Means of Verification (MOV) of RPMS.

1. Ang COT ang main MOV sa mga classroom observable objectives. Ang mga ito ay Objectives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

2. Bawat COT ay nangangailangan ng supporting MOV.

Pumili lamang sa mga sumusunod:

a. Lesson plan

b. Instructional materials

c. Performance tasks/test materials

d. Atbp

Tandaan: Hindi lahat.

BASAHING MAIGI ANG RPMS TOOL.

3. Mayroong prescribed checklist kung ilang objective ang io-observe sa isang observation period. Merong 4 observation period.

Ang RPMS for Proficient objectives 1, 2, 3, 4, 5, 7 ay io-observe sa 4 na observation periods. Ang objective 6 ay io-observe sa observation periods 1 and 3, objective 8 ay sa observation period 2 at ang objective 10 ay observation period 4.

Sa RPMS for Highly Proficient, ang lahat ng classroom observable objectives 1-5 ay io-observe sa lahat ng observation period.

4. Hindi total ng lahat ng indicators ang rating sa COT. Tinitingnan ang rating

PER OBJECTIVE.

Halimbawa, para makuha ang rating sa Objective 1, kukunin nyo ang rating ng Objective 1 sa lahat ng COT nyo. Iyun ang ikocompute nyo.

5. Hindi ina-average ang rating ng COT. Sa pagcompute ng rating ng COT, magkakaroon muna ng transmutation ng rating ng COT sa RPMS rating scale. Ang transmuted rating ang i-average. Ito ang magiging basehan ng RPMS rating for Quality.

Halimbawa, si Teacher Kate ay ipinasang 4 COT na iba-iba ang rating.

COT 1 – 5

COT 2 – 6

COT 3 – 6

COT 4 – 7

Transmutation:

COT 1 – 5 = 3

COT 2 – 6 = 4

COT 3 – 6 = 4

COT 4 – 7 = 5

Total: 16/4

Average: 4

Adjectival Rating: Very Satisfactory

6. Kung ilan po ang sinubmit na COT, iyon din po ang bilang ng divisor. Kung dalawa lang po ang COT, dapat divided by 2.

7. 4 COT ang kelangang ipasa para makakuha ng Outstanding. Sa year 1, maaaring di makakuha ng 4 COT agad. Okay lang po yun, pero bababa ang rating sa Efficiency.

8. Bilang MOV, maaaring gamitin ang COT at ang supporting MOV nito (e.g. LP) sa Objectives 1-7. Di na kelangang iphotocopy isa-isa per MOV. Pero pwede pa ring iphotocopy 7-9 times kung nanaisin.

Ating basahin ng mabuti ang RPMS Manual para lubos nating maintindihan ang proseso.

Credit Source: DepEd-BHROD

1 Comment on Clarification on Classroom Observation Tool (COT) as the main Means of Verification (MOV) of RPMS

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. COT Detailed Lesson Plans [DLP] Grade 1-6 All Subjects - Deped Teachers Club
  2. COT Detailed Lesson Plans [DLP] Grade 1-6 All Subjects

Leave a Reply

Your email address will not be published.