Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Theme, Logo and Schedule of Activities

Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Theme, Logo and Schedule of Activities

Here is the Depart of Education “Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Theme, Logo and Schedule of Activities”, Please be guided accordingly.

Hinggil sa Pagdiriwang

Para sa taóng 2019, ipagdiriwang ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang Buwan ng Wikang Pambansa na tampok ang temang

“Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino.”

Pakikiisa ito ng KWF sa proklamasyon ng UNESCO ng 2019 International Year of Indigenous Languages (IYIL). Higit pa dito, ang pagdiriwang ay isang mahalagang suhay sa ipinatutupad ng KWF na Medyo Matagalang Plano 2017-2020 sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng mga pambansang programa para sa patuluyang pagpapaunlad, pagpapayaman, at pagpapalaganap ng mga katutubong wika na makapag-aambag sa higit na kagalingan at kalinangang pambansa ng mga Filipino.

Hinggil sa BNW 2019 Logo

Buwan ng Wikang Pambansa 2019 Theme Logo

DOWNLOAD THE HIGH RESOLUTION BNW 2019 LOGO

DOWNLOAD THE HIGH RESOLUTION BNW 2019 TARP

Nagtatampok ang BNW 2019 Logo ng tatlong mahalagang aspekto: (1) pagtatampok ng mga abstraksiyon ng mga disenyong panghabi mula sa iba’t ibang pangkating katutubo sa bansa; (2) pagtatampok ng sari-saring kulay; at (3) pagtatampok sa baybayin na “ka” sa gitna ng logo ng KWF.

Ang mga abstraksiyon sa mga disenyong panghabi ng mga pangkating katutubo sa bansa ay simbolo ng katangiang mapaglahok ng wikang Filipino at ang pagyakap nito sa iba’t ibang katutubong wika sa Filipinas. Ang sari-saring kulay at paghahalo-halo ng mga ito ay simbolo naman sa mithing kaisahan at epektibong daloy ng ugnayan para sa mga katutubong wika sa bansa.

Sa gitna ng lahat ng ito, matatagpuan ang baybayin na “ka” sa loob ng logo ng KWF. Isa itong pagtatanghal at pagpaparangalan ng Komisyon sa mga katutubong wika bilang ubod ng mga mandato ng KWF dahil naniniwala ang ahensiya nasa mga katutubong wika ang pagka-Filipino.

Hinggil sa mga Aktibidad

Ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino” ay hinati sa apat na lingguhang tema:

 • Linggo 1 (Agosto 5-9): Ako at ang Katutubong Wika Ko
 • Linggo 2 (Agosto 12-16): Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog ng mga Katutubong Panitikan at Kaalamang-bayan
 • Linggo 3 (Agosto 19-23): Sarikultura: Multilingguwalismo at Pag-uugnayan para sa Isang Bansang Filipino
 • Linggo 4 (26-30 Agosto): Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga sa Bansang Filipino

Sa pamamagitan ng paghiling ng mga memorandum mula sa DepEd, CHED, DILG, CSC, at NCIP, ginaganyak ng KWF ang mga indibidwal, mga institusyon, at mga organisasyon na magpatupad ng sumusunod na programa sa kani-kanilang komunidad:
Para sa DepEd:

Maaaring i-download ang DepEd Memorandum – DOWNLOAD HERE

Baitang K-3

 1. Paggawa at pagpapaskil ng mga islogan na may kaugnayan sa tema
 2. Pagdaraos ng timpalak sa pagbigkas ng isang katutubong tula ng lalawigan o rehiyon
 3. Pagsasagawa ng parada ng mga katutubong halaman at hayop
 4. Pagdaraos ng timpalak sa pagbuo ng poster tungkol sa paksang “Paano Ko Aalagaan ang Aking Wika”

Baitang 4-6

 1. Pagdaraos ng pampaaralang paligsahan sa ispeling sang-ayon sa KWF 2013 Ortograpiyang Pambansa (pampaaralan)
 2. Pagsasagawa ng programang nagtatanghal sa mga kuwentong-bayan ng lalawigan o rehiyon sa pamamagitan ng madulang pagkukuwento
 3. Pagdaraos ng Sagisag Kultura Quiz Bee
 4. Pagdaraos ng pandibisyong paligsahan sa ispeling sang-ayon sa KWF 2013 Ortograpiyang Pambansa (pandibisyon)

Baitang 7-10

 1. Pagbuo ng mga infographic ng mga katutubong salitang may kaugnayan sa isang aspekto ng kultura ng lalawigan o rehiyon (halimbawa pagkain at pagluluto, agrikultura, pamahiin, atbp)
 2. Pagdaraos ng timpalak sa paggawa ng zine o chapbook na nagtatampok ng mga katutubong panitikan o kaalamang-bayan ng lalawigan o rehiyon
 3. Pagbuo ng tatlong minutong video tungkol sa ilang batayang pagpapahayag sa katutubong wika ng lalawigan o rehiyon (pagbati, pagtatanong o pagbibigay ng direksiyon, at iba pa)
 4. Pagbuo ng eksibit na nagtatanghal sa mga bayani ng wika ng lalawigan, rehiyon, o bansa

Baitang 11-12

 1. Pagsasagawa ng eksibit na may paksang “Sampung Bagay na Dapat Malaman sa Ating Katutubong Wika”
 2. Pagdaraos ng timpalak sa pagsulat ng kuwento o tula gamit ang katutubong wika
 3. Pagdaraos ng timpalak sa dagliang talumpati
 4. Pagdaraos ng timpalak sa pagsasalin mula sa katutubong wika patungong Filipino o
 5. Filipino patungong katutubong wika

Para sa CHED:

 1. Pagdaraos ng mga forum at talakayan hinggil sa mga katangian ng iba’t ibang katutubong wika sa Filipinas
 2. Tertulya sa pagbasa ng mga tula na nasa mga katutubong wika
 3. Talakayan ukol sa mga panitikang-bayan ng mga rehiyon
 4. Forum hinggil sa pagbuo ng bansa na nakasalig sa isang lipunang multicultural
 5. Pagpapatibay ng mga patakarang pangwika ng unibersidad/kolehiyo para sa mga katutubong wika at sa Filipino
 6. Pagbabahagi ng mga saliksik hinggil sa pangangalaga at pagpapasigla ng mga katutubong wika
 7. Community outreach sa mga marginalized na pangkat etniko ng kinabibilangang bayan o lalawigan

Para sa DILG, CSC, Mga Ahensiyang Pangkultura, at NCIP:
Maaaring i-download ang CSC memorandum:
Maaaring i-download ang DILG memorandum:

 1. Pagbibigay ng mga pagsaalang-alang pangwika para sa mga serbisyong frontline at/o programa
 2. Pagtataas ng Watawat bilang hudyat ng pagbubukas ng Buwan ng Wika
 3. Pagpapaskil ng ahensiya ng tarpolin o poster para sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika
 4. Pagbibigay ng mga grant at/o Gawad para sa mga programa para sa mga katutubong wika
 5. Pagdaraos ng mga eksibit ng mga salita o katawagan mula sa iba’t ibang katutubong wika sa bansa
 6. Linguistic Mapping
 7. Pagsasalin ng mahahalagang dokumentong pampubliko sa wikang Filipino at sa mga wikang katutubo
 8. Pagsusuot ng iba’t ibang katutubong kasuotan ng mga Filipino
 9. Lobbying at pagpapatibay ng mga patakarang pangwika para sa pangangalaga at pagpapasigla ng mga katutubong wika ng bayan o lalawigan

SOURCE: KWF.GOV.PH

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.