ACT: Teaching is the noblest profession but our salary is ignoble!

ACT: Teaching is the noblest profession but our salary is ignoble!

Totoo ba mga Mam at Sir? Semana Santa na pero tayong mga teachers ay nasa school pa at gumagawa ng IPCRF at iba pang clerical at administrative works! Habang ang ating sahod at benepisyo ay nananatiling sadsad at binabarat!

Teaching is the noblest profession but our salary is ignoble! Ang sweldo ng mga guro sa kasalukuyan ay hindi nakasasapat para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilyang kinabibilangan nito. Ayon mismo sa pag-aaral ng Ibon Foundations, may kabuuang P1, 119 bawat araw o mahigit P33, 570 kada buwan ang pangangailangan ng isang pamilya para mabuhay nang disente. Sa halagang ito hindi na kailangan pang mangutang ng mga guro sa Government Service Insurance System, private lending institutions, o maging sa mga hindi rehistradong loan sharks sa buong Pilipinas.

Kung kaya, kailangang magkaisa upang ipanawagan ang sapat na sahod para sa mga guro! Sama-samang ipanawagan: Sahod Itaas! HB56 Isabatas!

#KalbaryoNgMgaGuro

#HugotGuro

LIKE AND SHARE!

Credit ACT

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.