2017 A&E Test Registration and Administration

2017 A&E Test Registration and Administration

DOWNLOAD FULL PDF MEMO HERE

Ito na ang kasagutan sa inyong pagkalito nabago na talaga ang schedule ng exam na dapat February 2018 ay ginawa ng March 2018. Extended rin ang registration until February 15, 2018.

DM 006, S. 2018 2017 A&E Test Registration and Administration

Note: Hindi kailangan ang portfolio para sa registration ng Batch 2017. Wala ding essay. Multiple choice lahat ang nilalaman ng test.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
AI Chatbot Avatar